Оголошення конкурсу

І.Найменування і місцезнаходження закладу.

Шатавський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, колегіум” Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області; адреса: Україна, Хмельницька область, с. Шатава, вул. Хмельницьке шосе, 32.

Слобідкорахнівська ЗОШ І-ІІ ступенів Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області; адреса: Україна, Хмельницька область, с. Слобідка Рахнівська, вул. Хмельницьке шосе, 79

 

ІІ.Найменування посади та умови оплати праці.

Директор Шатавського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, колегіум” Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області та директор Слобідкорахнівської ЗОШ І-ІІ ступенів Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102.

 

ІІІ.Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Закону.

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, організаторські здібності, стан фізичного та психологічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

IV. Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.

Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Документи приймаються за адресою: с. Маків вул Воздвиженська, 22 Маківська сільська рада, контактні особи: Ціхоцький Е.М. тел. 0675987608 та Крилова Д.В. тел. 0963026578, електронна пошта makivosvita@ukr.net.

Кінцевий термін подання документів – 10.07.2020 року

 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору:

 

17 серпня 2020 року, с. Маків вул Володимирська, 6 приміщення Маківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, колегіум», початок о 10.00

 

Етапи проведення:

 • перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробовування.

 

Протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному сайті засновника.

You may also like...

Залишити відповідь